Top Retail Kft. – Általános szerződési feltételek

I. Bevezetés

Jelen Általános szerződési feltételek (“ÁSZF”) tartalmazza a PERFERO SHOP webáruház – továbbiakban, mint webáruház – elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő – továbbiakban, mint vásárló – általi használatának feltételeit, a vásárlás feltételeit, valamint a vásárlók és a Top Retail Kft. jogait. A webáruházat a https://shop.perferocaffe.hu címen elérhető honlapon – továbbiakban, mint honlap – üzemelteti cégünk. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a webáruházban elérhető tájékoztatások nyújtják. A vásárló a webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül.

II. Szolgáltató

A “Perfero Shop” webáruházat a Top Retail Kft. üzemelteti.
Székhely: 8200 Veszprém, Kádártai út 33.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Kádártai út 33.
Képviselő neve: Kiss László
Cégjegyzékszám: 19-09-522626
Bejegyző Bíróság neve: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 27541988-2-19

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11748007-24827517
IBAN számlaszám: HU72 1174 8007 2482 7517 0000 0000

III. Felhasználási feltételek

Felelősség

– A Vásárló a webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.
– A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
– A Vásárló által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

Szerzői jogok

A webáruház teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, videók stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

IV.  Honlapon történő vásárlás

A honlapon feltüntetett árak

A webáruházban a Top Retail Kft. termékkínálata látható – továbbiakban termékek.
Az egyes termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői, rövid leírásuk és cikkszámuk feltüntetésre kerülnek. A termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó fogyasztó ár is feltüntetésre kerül. Az árkedvezménnyel forgalmazott termékek esetén a kedvezmény ténye és mértéke is feltüntetésre kerül. A termékek részletes leírásánál megtalálható a termék korábbi, kedvezményt nem tartalmazó ára is. A Top Retail Kft. törzsvásárlói programjában részt vevő vásárlók a webáruházban történt megrendelés során a törzsvásárlói program által nyújtott árkedvezményeit is érvényesíthetik.

A termékek árainak megváltoztatására a jogot a Top Retail Kft. fenntartja, amely értelmében a webáruházban történt árfrissítés idejével válik hatályossá. Az árváltozás ténye nem befolyásolja a korábban leadott, hatályba lépés előtti termékek árait.

Amennyiben a Top Retail Kft. gondossága ellenére is hibás ár kerül feltüntetésre a webáruházban, úgy a Top Retail Kft. nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem jogosult a termék helyes áron történő szállítására. Ez a folyamat érvényes a termék árától nagymértékben eltérő, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os, vagy 1 Ft-os termékekre egyaránt. A helyes ár ismeretében a vásárló 14 napon belül elállhat vásárlási szándékától, vagy megvásárolhatja a terméket.

A Top Retail Kft. rendszeresen frissíti adatbázisát a termék képekkel, azonban előfordulhat, hogy azok kinézete, csomagolása és megjelenése eltérhet a webáruházban található termék fotójától. Tipikus ilyen eset, amikor a beszállító akciót, szezonális promóciót tart és ez idő alatt eltérő csomagolással hívja fel a vásárlók figyelmét. Az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért a Top Retail Kft. nem vállalja a felelősséget.

Megrendelés

A vásárló a webáruház felületén választhatja ki a megvásárolni kívánt terméket és adhatja meg a kívánt mennyiséget. A vásárló által megrendelt termékek kiszállítása kizárólag Magyarországra lehetséges.
Megrendeléshez meg kell adni azt a szállítási címet, ahol a vásárló a termékeket át szeretné venni. Kizárólag egy szállítási cím adható meg.

A megrendelt termékek szállítási idejét és módját illetően, valamint az átvételre jogosult személyeken túlmenően további személyeket is megjelölhet a vásárló. Ezen igényeket a Top Retail Kft. továbbítja a GLS csomagküldő szolgálat felé, de teljesítésükért felelősséget nem vállal.

A vásárló a fizetési mód kiválasztását követően, a megrendelés megerősítésével véglegesíti megrendelését („Megrendelés”). A megrendelés megerősítésének előfeltétele, hogy a vásárló elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A megrendeléssel a vásárló hozzájárul, hogy a szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a Top Retail Kft. továbbítsa a futárcég felé a vásárló nevét, a megjelölt szállítási címet, a megrendelés azonosítóját és összegét, a vásárló regisztráció során megadott mobiltelefonszámát és email címét.

Amennyiben a vásárló leadta a megrendelését és erről megkapta a visszaigazoló emailt, úgy a vásárlónak munkanapon 16 óráig lehetősége van visszavonni a megrendelést. A megrendelés visszavonását a +36 70 386 1337 telefonszámon kezdeményezheti a vásárló nevének és megrendelés-azonosítójának megadásával.
A vásárló élhet az elállási jogával.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló email útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az vásárló részére. A visszaigazoló email tartalmazza a vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a szolgáltatóhoz megérkezett.

Ezen visszaigazoló email nem minősül a szolgáltató részéről az ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a szolgáltató és ügyfél között.

A szolgáltató az ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó email útján fogadja el, melyben az ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.

Az ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó emailt.

Ha az ügyfél rendelését már elküldte a szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés létrejötte, jellemzői

Amennyiben a Vásárló nem vonja vissza a megrendelést, úgy az előző pontban leírtak alapján létrejött megerősítés alapján létrejön a szerződés a megrendelt termékek vonatkozásában a vásárló és a Top Retail Kft., mint eladó között. A szerződés alapján a Top Retail Kft. eladja a megrendelt termékeket a vásárló számára, valamint gondoskodik a vásárló által megadott címre történő kiszállításról. A vásárló köteles a megrendelt termékeket átvenni, a vételárat és a szállítási költséget megfizetni. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.

A Szerződés határozott időre szól és megszűnik, ha a fent meghatározott, valamint a szerződésből fakadó egyéb kötelmek megszűnnek és a felek egyike sem él elállási jogával. A szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a szerződésben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A szerződés megszűnése vagy megszüntetése a szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint a fenti pontokban szabályozott esetekben a jótállási igényeket nem érinti.

A vásárló a fenti pontok alapján köteles a szállítási költségeket megfizetni.
A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül.

A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

Számla

A Top Retail Kft. a megrendelt termékekről papír alapú számlát állít ki, amelyet a megrendelés teljesítésével egy időben, a csomaggal küld ki.
Amennyiben a Vásárló szeretne külön számlát kérni az egyes tételekről, akkor azt a megrendelés folyamán jeleznie kell a Megjegyzés mezőben vagy telefonon az ügyfélszolgálatnál.

A megrendelt termékek kifizetése

A vásárló a megrendelt termékeket a szállítási költségekkel együtt utánvét során történő fizetéssel, kártyás fizetéssel, vagy előre utalással egyenlíti ki.

Utánvét során történő fizetés esetén a fizetés a csomag átvételekor történik. Házhozszállítás során a vásárló készpénzben vagy terminál segítségével tudja kiegyenlíteni a vételárat és a szállítási költséget.

Ha az online felületen, azonnali kártyás fizetéssel történik a vételár és a szállítási költség kiegyenlítése, a csomag átvételekor nincs más dolga a vásárlónak, csak aláírásával igazolnia a csomag átvételét.

Előre utalás estén a vásárló a megrendelt termékek vételárát és szállítási költségét egyenlíti ki. A vásárló az utalás alkalmával köteles feltüntetni a közlemény mezőben a megrendelés azonosítóját. Ha a megrendelés azonosítójának hiányában a rendelés nem beazonosítható, úgy a Top Retail Kft. megkísérli felvenni a kapcsolatot a vásárlóval az általa megadott elérhetőségeken. Amennyiben a kapcsolatfelvétel sikertelen, úgy az átutalt összeg visszautalásra kerül és a Top Retail Kft. fenntartja a jogot, hogy elálljon a szerződés teljesítésétől.

Előre utalás esetén a fizetés megérkezése után kerül sor a csomag kiszállítására. Addig függő rendelésként lesz látható.

A megrendelt termékek szállítása, átvétele

A Top Retail Kft. a megrendelt termékeket a GLS csomagküldő szolgálat közreműködésével szállítja ki a vásárló által megadott címre.
Minden munkanap reggel 8 óráig leadott rendelések összesítésre kerülnek az előző munkanapon beérkezett rendelésekkel és ezek alapján kerülnek a megrendelések összeállításra, csomagolásra.

Házhozszállítás esetén a csomag átvételére a címzettként megjelölt személyen túl a vele egy háztartásban élő hozzátartozói, ezek távolléte esetén pedig a címzettként megjelölt személy szomszédjai is jogosultak. Amennyiben a szállítási címnél cég neve van feltüntetve, úgy a cégvezető tisztségviselője mellett egyéb jogosult átvevőnek minősül a cég székhelyén vagy telephelyén tartózkodó olyan személy, aki az átvétel tényét aláírásával és cégbélyegző használatával igazolni tudja. Ha a vásárló a megrendelés során a jelen pontban meghatározott személyek egy részét ki kívánta zárni a csomag átvételére jogosultak köréből és/vagy a jogosultak körébe egyébként nem tartozó további személyt jelölt meg a csomag átvételére jogosultként, úgy ezen igényét a Top Retail Kft. továbbítja a futár cég felé, de a Top Retail Kft. az igény teljesüléséért felelősséget nem vállal.

Házhozszállítás esetén a futár cég legfeljebb kétszer kísérli meg csomag kiszállítását. Ha a csomag kézbesítése másodjára is sikertelen marad, úgy a Top Retail Kft. jogosult elállni a szerződéstől.

A fizetendő szállítási költség a megrendelt termékek bruttó összege és a kézbesítés választott módja szerint a következőképpen alakulnak:
– Megrendelt termék bruttó végösszege
– Szállítási költség

Házhozszállítás esetén a postaköltség egységesen 1.790 Ft.

  1. Elállási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Amennyiben a Fogyasztó más személyt bíz meg a termék átvételével, úgy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül szintén jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.
Ha a rendelés több tételből vagy darabból áll, abban az esetben az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak a készhez vételétől számított 14 napon belül jogosult a vásárló indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

  1. Az elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben a vásárló élni kíván elállási jogával és eláll a szerződéstől, úgy a megrendelt termékeket sértetlen és hiánytalan állapotban köteles becsomagolni és visszaküldeni az ÁSZF 2-es pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Top Retail Kft. részére.

A vásárló a szerződéstől történő elállástól írásban kell nyilatkoznia egy elállási nyilatkozat formájában, amit mellékelnie kell a visszaküldött termékek mellé vagy email formájában is megküldhet a Top Retail Kft. részére a
shop kukac perfero pont hu címre.

Az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie a vásárlónak, hogy mely termékek vonatkozásában kívánja érvényesíteni. Meg kell adnia a nevét, címét, a megrendelés időpontját, a megrendelés azonosítóját és nyilatkozatának időpontját. Amennyiben nem áll rendelkezésre a megrendelés azonosítója, úgy az elállási nyilatkozatban a megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatot szükséges feltüntetnie. Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 2. sz. melléklet szerint nyilatkozatminta segítségével is benyújtható, de ebben az esetben is meg kell adni a megrendelés egyedi azonosítóját vagy ennek hiányában egyéb, a megrendelés azonosítására szolgáló egyéb adatot.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltató részére. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email-en keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárló a levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A vásárlónak a terméket haladéktalanul, de legkésöbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia.

Elállás esetén a termékek visszajuttatásának költsége a vásárlót terhelik. A Top Retail Kft. az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül, postai kifizetési utalvány formájában téríti vissza a megrendelt termékek vételárát és szállítási költségét.
Ha a vásárló nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Top Retail Kft. nem köteles megtéríteni.

A Top Retail Kft. a visszatérítést mindaddig visszatartja, míg a megrendelt termékek vissza nem kerülnek a Top Retail Kft.-hez.

Amennyiben a vásárló megadja a bankszámla számát és számlavezető bank nevét az elállási nyilatkozatban, úgy kérheti, hogy a Top Retail Kft. a visszatérítendő összeget banki átutalás formájában teljesítse. A Top Retail Kft. ezt az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül téríti vissza.

Az áru használatból adódó értékcsökkenéséért a vásárló a felelős. (Az elállási jog azt a célt szolgálja, hogy az árut megnézhesse és kipróbálhassa a vásárló, mint ahogy erre az offline üzletekben is megteremtik a lehetőséget. Egy ruhadarab vásárlását tekintve például felpróbálhatja a terméket a vevő, de nem hordhatja.)
A vásárló az elállás jogát a szerződés megkötésének a napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

VII. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

A polgári törvénykönyv alapján csak a természetes személyek minősülnek fogyasztóknak, a cégek nem.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:
– a lezárt csomagolású termék tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő,
– olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak,
– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontásra került (pl: kávé, tea stb). Az ilyen termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.
– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel

VIII. Szavatosság

Kellékszavatosság

Hibás teljesítés esetén a vásárló a Polgári törvénykönyv szabályai szerint érvényesítheti a kellékszavatossági igényét (PTK 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően).
Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem a fogyasztóval kötött szerződés esetén a vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A vásárló kérheti a megrendelt termék kijavítását vagy cseréjét, kivéve, ha a vásárló által választott igény teljesítése nem lehetséges, vagy a Top Retail Kft. számára más igények teljesítéséhez képest aránytalan többletköltségekkel járna. Ha a termék javítását, cseréjét a vásárló nem kéri, vagy nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Top Retail Kft. költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Top Retail Kft. adott okot.

A vásárló köteles a Top Retail Kft.-vel a hibát a felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

A kellékszavatossági igény érvényesítésének nincs más feltétele a teljesítéstől számított 6 hónapon belül, amennyiben a vásárló a terméket a Top Retail Kft.-től vásárolta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás megrendelt termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a Top Retail Kft.-től vagy a megrendelt termék gyártójától. A megrendelt termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A megrendelt termék hibájának bizonyítása a vásárlót terheli.

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti, amely határidő jogvesztő.

A vásárlónak kell bizonyítani a szavatossági igény érvényesítésekor a szerződés megkötését. A szerződést bizonyítottnak kell tekinteni, ha a vásárló a vásárlás ellenérték igazoló dokumentumot bemutatja.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt megrendelt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek tekintetében a Top Retail Kft. által forgalmazott termékekre az itt leírt feltételek mellett – legalább 1 év (12 hónap) jótállási idő vonatkozik. Amennyiben a termékre hosszabb jótállási idő vonatkozik, akkor az 1 éven túli jótállás elsődleges kötelezettje a gyártó. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás kezdete a termék Vásárlónak történő átadásának a napja.

Jótállás keretében a gyártó, forgalmazó garantálja, hogy a megvásárolt termék a jótállás időtartama alatt kifogástalanul fog működni. A jótállás érvényesíthető a termék jótállási jegyén feltüntetett szervizben vagy szaküzletünkben. A jótállás érvényesítésének feltétele a jótállás jegy – vagy ennek hiányában a vásárlást igazoló számla – bemutatása.

A hibás termék visszajuttatása a szaküzlet címére a vásárló feladata és költsége. Amennyiben a javításra, cserére már nincs lehetőség, akkor a termék vételára kerül visszafizetésre

Jótállást kizáró tényezők:

– Átalakítás, szakszerűtlen kezelés (különösen a tisztítás során okozott karcok, sérülések), helytelen tárolás, nem megfelelő szállítás vagy elemi kár.
– Rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
– Nem megfelelő tápellátás következtében fellépő elektronikai meghibásodás
– Természetes elhasználódás.

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:
Név: Top Retail Kft.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Kádártai út 33.
Tel.: +36 70 386 1337
Email cím: shop kukac perfero pont hu

A szavatossági igény bejelentéséhez az alábbi információk szükségesek:

Vásárló neve, címe
Számla sorszáma
Megrendelt termék azonosítója
Megrendelt termék átvételének időpontja
Hiba leírása

  1. Jogérvényesítési lehetőségek

Információ, reklamáció, panaszkezelés

A Vásárló a webáruház működésével, megrendelésével kapcsolatban vagy a panaszával az következő elérhetőségen keresheti meg a Top Retail Kft.-t.

Név: Top Retail Kft.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Kádártai út. 33.
Tel.: +36 70 386 1337
Email cím: shop kukac perfero pont hu

Telefonon panaszkezelés kizárólag munkanapokon 8:00-16:00 között érhető el.
Telefonon tett panaszát a Top Retail Kft. azonnal megvizsgálja és szükség szerint és lehetőségekhez mérten orvosolja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a szolgáltató és a felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a vásárló számára:
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése,
– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
– Európai Bizottság online vitarendezési platformját (ODR)
– Bírósági eljárás kezdeményezése
– Veszprém Megyei Békéltető Testület elérhetősége

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)
Tel.: +36 88 814 121 (ügyfélfogadási időben), +36 88 814 111 (VKIK titkárság)
Email: info kukac bekeltetesveszprem pont hu
Web: www.bekeltetesveszprem.hu, www.veszpremikamara.hu/bekelteto-testulet
Hivatali kapu KRID, rövid név: 262219313, VKIKBT
Elektronikus ügyintézés: e-papír
Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése,
eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (VKIKBT)

Ügyfélfogadás:
Keddenként 09:00-14:00, illetve egyéni megbeszélés szerint.
Kérelmek benyújtása, leadása: Hétfő-Csütörtök 08:00-13:00 között, a földszint 115-116. irodában

Európai Bizottság online vitarendezési platformja (European Online Dispute Resolution Platform – ODR)
Link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

  1. Egyéb

ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Technikai korlátok

A webáruházban történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Visszaérkező csomagok, kiegyenlítetlen megrendelések

Utánvéttel megrendelt, és kiszállított, de a vásárló által át nem vett, és előzetesen vissza nem mondott csomagok szállítási költségét, valamint a visszaszállításból eredő többletköltséget kiszámlázzuk a vásárló részére, melyet haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles cégünk bankszámlájára átutalni! A szállítási költséget a megrendelést visszaigazoló emailünk is tartalmazza. A visszaszállítás, és adatfeldolgozás költsége az eredetileg felszámolt postaköltséghez adódik, amely minden esetben bruttó 990 Ft.

Előre átutalt, és kiszállított, azonban a vásárló által át nem vett csomagok ismételt kiszállítását kizárólag a postaköltség ismételt átutalása után tudjuk megtenni!

A kiegyenlítetlen, és írásban nem vitatott, lejárt határidejű számlák ellenértékét közjegyző és ügyvéd jelenlétében gyorsított fizetési eljárással kezdeményezzük, amely további legalább 10.000 Ft-os költséget jelent a Vásárló részére! Amennyiben az ügyvédi felszólításra sem egyenlíti ki a már további költségekkel növelt összeget, úgy a végrehajtói díj további jelentős terhet fog jelenteni!

Termékek cseréje

A kért cserét 72 órán belül postára adjuk, amennyiben a kért termék raktárunkon van. Ha a kért csere termék nincs raktáron és beszerzést kell indítanunk, úgy a termék cseréje több mint 14 napot is igénybe vehet, a beszállító visszajelzése alapján.

Abban az esetben, ha a terméken külsérelmi nyomok láthatók vagy a beüzemelés nem a rendelkezésre bocsátott módon történt, és/vagy a Vevő nem tudja hiánytalan és sértetlen eredeti csomagolásban saját költségén cégünk részére azt visszajuttatni, nem áll módunkban a termék visszavásárlása.

  1. Vegyes rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandók:

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény;
– fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
– az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
– a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Top Retail Kft. webáruházának Adatvédelmi Tájékoztatója, amelynek tartalmát a Vásárló a regisztráció során megismeri és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Top Retail Kft. a regisztrációval, a megrendeléssel és a szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételrendszernek megfelelően kezelje.

A sütik, a hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatkezelési tájékoztató előírásai az irányadók.

XII. Bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Hatályba lépés ideje: 2021.10.01.
Utolsó frissítés dátuma: 2021.12.10.

Bevásárlókosár

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás